Karlskrona – från pilot till fullskala

Karlskrona – från pilot till fullskala
Affärsverken driver en stor deponi i Karlskrona. Från denna deponin 
rinner lakvattnet idag genom en rad dammar och ut i en våtmark.
Det är många krav som ställs på innehållet i vattnet för att det ska tillåtas att släppas ut i våtmark, bl a tungmetaller, fosfor och kväve. Vattnet som passerar den existerande anläggningen förbehandlas med både AirTURBOTM RV2 luftare och HolKofTM  Bioreaktor från Eden Aquatech. För att klara de tuffa utsläppskraven på utgående vatten var man tvungen att förbättra sin reningsteknik. Affärsverken kontaktade därför Eden Aquatech som i sin tur kontaktade sin samarbetspartner Bio-Aqua för att skapa ett pilotprojekt med deras reningsteknologi. 
När man väljer reningsteknologi till en deponi är det viktigt att överväga både inköpspris, driftsekonomi och reningsgrad för att säkerställa att man väljer rätt leverantör. Vi genomför tester av denna lösningen (0,5 – 2 m3/h) på deponin innan kunden tar ställning och investerar. Detta ger alla involverade en god inblick i både reningseffektivitet, tidsåtgång och ekonomi.