Detta är ett blogginlägg

Världens mest miljösmarta vattenrening
Det kanske låter som att vi skryter? Det gör vi också, lite i alla fall. Vi har utvecklat teknologi som är en av världens mest energisnåla vattenreningsutrustning.
Miljösmart vattenrening är ett koncept som går ut på att hjälpa våra kunder med att utreda deras vattenproblem och att spara pengar och miljö genom lägre drift- och energikostnader och samtidigt bibehålla eller höja kvaliteten på vattenreningen i de olika stegen innan det släpps ut i recipienten.

Vi har lösningar för allt tuffare utsläppskrav
Eden Aquatech AB är ett svenskt miljöföretag som utvecklar och tillverkar vattenreningsteknologier. Vi har mer än 20 års erfarenhet inom förorenade vattenmiljöer och har idag mer än 200 installationer igång i Skandinavien, på deponier, processindustrier, sjörestaureringar, fiskodlingar mm. Vår målsättning är att leverera så energieffektiva och miljövänliga produkter som möjligt, utifrån alla tuffa utsläppskrav på olika typer av vatten.

Spara upp till 60% av energiförbrukningen
Vi har skapat ett modernt system som kan hjälpa er att spara upp till 60% av energiförbrukningen. Vi erbjuder även övervakning och fjärrstyrning av anläggningarna via Remote Management med möjligheter att spara ännu mer energi. Driftsändringar och energiförbrukning kan spåras och dokumenteras samtidigt som anläggningen kan regleras för optimal drift. Med hjälp av t ex en O2-mätare kopplad till maskinen så kan hastigheten på motorn automatiskt justeras efter behov helt i realtid, på detta vis förbrukas inte mer energi än vad som är absolut nödvändigt.

Tydlig offert
I varje offert redovisar vi energiförbrukning, service och total livscykelkostnad (LCC). På så sätt är vi alltid tydliga med hur lång tid det tar att spara in investeringskostnaden, och i de fall det är möjligt med befintlig utrustnings energiförbrukning som referenspunkt. Vi redovisar också flera alternativ där en balans mellan investering och LCC varieras för att hitta det alternativ som passar bäst.

Tillsammans
Vi behöver ta del av aktuella analysrapporter för att kunna göra en grundlig genomgång av vattenproblemen och återkomma med en redovisning över vilken reningsteknik som bäst löser de aktuella vattenproblemen och samtidigt sänker  driftskostnaderna för anläggningen.


Tveka inte att höra av er så ska vi bidra med kloka råd och förslag till lösningar! Kontakta oss via mail