Service

Vi rekommenderar alltid att serviceavtal tecknas för att säkerställa funktion och energieffektivitet. Efter några månaders drift så är det ur energi-synpunkt en fördel att ta upp maskinen och avlägsna partiklar som fastnat. Bitar av plastpåsar och liknande har en förmåga att leta sig in. Lufningen fungerar fortfarande men sannolikt med nedsatt effektivitet. Många kunder hör av sig efter ett år eller två och har då märkt av den nedsatta syrespridningen genom sina löpande provtagningar. Fler och fler tecknar därför serviceavtal från start.

Tvätt, översyn och justering ingår i grundavtalet. Vi anpassar tillsammans omfattningen efter era förutsättningar och behov, antal besök per år mm.