Referenser

Nedan finner ni information om några installationer. Hör av er till oss om ni vill kontakta någon av våra referenskunder så förser vi er med kontaktuppgifter!
 
AirTurbo i NCC´s marksaneringsprojekt
Vid ett marksaneringsprojekt vid f.d. Bohus varv i Ale kommun renades kraftigt förorenat vatten innan det släpptes ut ut i Göta älv. Eftersom Göteborgs dricksvattentäkt ligger nedströms saneringsområdet ställdes mycket höga krav på det renade vattnet.

Luftning i bassäng med AirTurbo var ett viktigt steg innan vattnet pumpades vidare till efterföljande reningssteg.

Karlstads Energi AB
Installerade fyra Airturbo 101 i sin lakvattendamm vid Djupdalen 2005, sedan installationen av luftarna har SWECO tagit prov varje månad. Syrehalten under provtagningsperioden ligger mellan 5,4 och 9,2 mg/L. Flödena ligger på 2049-23640 m3/månad, ammoniumkväve 49-130 mg/l. Resultaten visar att luftarna klarar av att hålla en tillfredställande syrehalt trots ett mycket reducerat vatten. Vid beräkning av oxidation av BOD7 och oxidation till nitrat visar att de tre luftarna har tillfört minst 160 gO2/timme och luftare.

SCA Graphic Sundsvall AB, Ortviken
Installerade tre airturbo 101 i sin askutfyllnadsdamm våren 2002 p g a luktproblem (sulfid bildning). Dammen är på fyra hektar med ett dåvarande djup på 3-4 m (150000m3). Rapport från SWECO VIAK visar att syretäringen i vattnet ligger på 7 mg/l och timma. En överslagsberäkning visar att luftarna ger 350 gO2/timme och luftare enbart för att hålla nollnivå och betydligt mer för att kunna förbättra miljön – vilket har åstadkommits. Idag har dammen fyllts igen till den grad att enbart en luftare fortfarande används, vilken fortfarande fungerar utmärkt.

15 år i branchen

Våra luftare har funnits på marknaden i många år.

Våra kunder är bl a kommuner, renhållningbolag, saneringsföretag, fiskodlingar.

Vi har kompetens i företaget för utveckling, tillverkning, analys och behovsberäkning.

 

Bilder från installationerna:

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.