Skruvpress

Skruvpress

Avvattning av slam från ett stort antal olika processer kan med fördel användas en skruvpress. Pressen marknadsförs av Eden Aquatech, utmärker sig genom att de kan behandla slam med en torrsubstanshalt så låg som 0,5%, och genom att ha en mycket låg energiförbrukning.

Användning av en skruvpress är det naturliga valet av teknik till exempel en flotation eller sedimentering, varvid torrsubstanshalten kan höjas upp till 20%. Detta minskar den totala kostnaden för slamhantering avsevärt.

Skruvpressen arbetar vid den blandade första polymer till uppslamningen, vilket resulterade i bildning av "slamflockarna". Dessa flockar går därefter in i pressen där flockarna avvattnas och tryck sedan på. Den pressade slammet uppsamlas och recirkueres avvisar vatten tillbaka in i processen.

Systemen finns med kapaciteter från 0,5 kg torrsubstans / timme - 300 kg torrsubstans / timme. Pilotanläggningar med kapacitet upp till 10 kg torrsubstans / timme kan hyras för kortare perioder.