Seperationsanläggning

Seperationsanläggning

Separation monterad på skid för direkt införande i 20 'container.

Anläggningen består av rostning , flotation och avvattning skruvpress - så det kommer avloppsvatten inn och renat vatten (inte biologisk) ut och tryckte slam. Anläggningen är på ramen med rullar, så att den kan dras in och ut ur behållaren för service.