Flotation

Flotation är en välkänd och beprövad teknik för avlägsnande och uppsamling av partiklar i vatten.  

Processen sker i en flotationstank som vattnet strömmar igenom. Mikroskopiska bubblor blandas med avloppsvatten. Bubblorna kan bosätta sig på partiklar och därmed orsaka dessa till ytan och sköljas bort. Avloppsvattnet flockas innan flotationsprocessen så att en större andel av vattenföroreningar kommer i partikelform och små partiklar samlas för en större besättning .  

Fördelen med flotation är att processen inte kan sättas igen med partiklar och att processen inte stannar på grund av städning och service.