Flokkulering

En effektiv reningsverk är beroende av en effektiv borttagning partikel. Genom flocka partiklarna i vattnet och bilda större agglomerat av flockar och dessa kan enkelt tas bort i en efterföljande separationsteknologi .

Eden Aquatech i samarbete med Bio-Aqua har många års erfarenhet av skräddarsydda en flokkuleringsløsning till kundens specifika ändamål - oavsett om det är för att avlägsna specifika tungmetaller från lakvatten eller avlägsnande av små mängder olja innan det släpps ut - så vi satt ihop en bra lösning. Flockn kan antingen vara baserad på dosen av en polymer eller ett flockningsmedel - flokkuleringsmiddelet eller kan bildas in situ genom användning av electrofloculation.

Eden Aquatech och Bio-Aqua leverera hela lösningen, från tørpolymer att electrofloculation och har laboratoriefaciliter att testa olika typer av vatten och flockningsmedel .