Bio-Reactor Elements

BIO-REACTOR ELEMENTS

Plug & play enheter för att förbättra kapaciteten i befintliga biologiska anläggningar . Reaktorerna innehåller biomedia samt en energieffektiv luftare.

Enheten kan placeras direkt i en betong eller damm växt . Fotavtryck av varje enhet är 2,2 x 2,2 m , rektangulär eller Ø 2,2 runda . Höjd och in / ut  är individuellt utformade .

Reaktorn kan monteras som en enskild enhet eller i grupper som en vägg eller andra konfigurationer. Luftaren ger tillräckligt med syre för driften av enheten.

Rengöringskapacitetenhet beror på BOD , temperatur och en aktiv biofilm yta av enheten . Detta koncept är ett billigt och snabbt alternativ till utbyggnad av rengöringsförmågamed traditionella tekniska koncept .