RV2 - NY ENERGIEFFEKTIV LUFTARE

Turbin-tekniken som vi har utvecklat den senaste tiden har ett extremt högt luftflöde ner i vattnet, 14,5 lit/s med 3.0kW motor. Spridningen av syret är också bra som ni ser på bilderna ovan.

Airturbo RV2 kan installeras på flera olika steg i reningsprocessen. Den kan tex placeras i den sista bassängen i ett stabiliseringssystem för slutlig behandling innan avloppsvattnet släpps ut i miljön. Den kan också placeras i den första bassängen att få fart på luftningsprocessen. Efter noggrann uträkning av kapacitetsbehov kan Airturbo RV2 hjälpa aerober attackera och upplösa fasta ämnen som har sjunkit till botten av 1:a bassängen. Sådana åtgärder kan fördröja, eller i absolut bästa fall eliminera behovet av muddring i bassängen.

Airturbo RV2 fungerar också bra i system där avloppsvattnet behandlas nära där den skapas.Tex stora septiska tankar och biofilter. Andra exempel på användningsområden är lakvatten, sjöar, dagvatten, spillvatten mfl.

Airturbo RV2 är kostnadseffektiv, och särskilt effektiv i tertiärt reningssystem där vattnet släpps ut i miljökänsliga ekosystem. Sådant vatten måste ibland desinficeras kemiskt innan det släpps in i en ström eller i en grundvattenzon för jordbruksändamål. Tack vare sin unika utformning, kan Airturbo RV2, i likhet med övriga Airturbo-modeller, förses med en speciell anordning som kopplas till gas eller anna tillsatsbehållare. Tillsatsen kommer sugas ner med hjälp av det vakuum turbinen skapar och spridas ut i vattnet tillsammans med den atmosfäriska luften.