Produkter

Samtliga modeller är byggda på en solid konstruktion av rostfritt stål och är flytande. Olika modeller är anpassade till olika djup och strömmar.

101 är en luftare med kraftfull motor med god syretillförsel och distribution.

201 är en flytande struktur bara för omrörning.

RV2 är en hög kapacitet turbin-luftare med motorn över vannyten för enklare service.

Bluekeeper är en mindre variant för mycket grunt vatten. Dämpning och diskret flödeselement som tillval.

Flotation är en välkänd och beprövad teknik för avlägsnande och uppsamling av partiklar i vatten.