Galleri

Lakvattnet

Lakvattnet är vatten, ofta från utfällning, som passerar genom en avsättning av sådant avfall. Den lakvatten ofta förorenade, exempelvis av tungmetaller och salter. Under deponin bildas ofta en så kallad Laksjö. Vatten toxicitet beror till stor del på hur mycket vattenlöslighet av ämnena i deponin har.

Vatten sipprar genom en deponi kommer att förorenas av ämnen som läcker ur avfallet i deponin. Lakvatten anses därför som en möjlig källa till spridning av föroreningar och andra föroreningar. Därför är det viktigt att ha kontroll av lakvatten. 

Dagvatten

Dagvatten är ett samlingsbegrepp för regn och smältvatten som rinner på slutna ytor.


 

Flotation

Flotationär en välkänd och beprövad teknik för avlägsnande och uppsamling av partiklar i vatten.  

Processen sker i en flotationstank som vattnet strömmar igenom. Mikroskopiska bubblor blandas med avloppsvatten. Bubblorna kan bosätta sig på partiklar och därmed orsaka dessa till ytan och sköljas bort. Avloppsvattnet flockas innan flotationsprocessen så att en större andel av vattenföroreningar kommer i partikelform och små partiklar samlas för en större besättning .  

Fördelen med flotation är att processen inte kan sättas igen med partiklar och att processen inte stannar på grund av städning och service.

loading...
loading...
loading...