Eden Aquatech AB
Rastavägen 9
SE-67391 Charlottenberg
Sverige
 

Eden Aquatech utvecklar och tillverkar ytluftare för syrefattiga vattenmiljöer.

Tilsammans med våra samarbetspartners kan vi även projektera och färdigställa  kompletta anläggningar för rening och uppsamling av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.
 

Eden Aquatech's affärsområde är kommuner, industrien, sanitet företag, aquacultur och golfanläggningar.
 

Kontakta oss gjärna om ni önskar ytterligare information och konsultation eller se vår Facebook.