Service


Vi anbefaler alltid å tegne en serviceavtale for å sikre funksjon og energieffektivitet. Etter noen måneders tid så er det en fordel å ta opp maskinen og rengjøre avløste partikler som har festet seg. Biter av plastposer eller lignende kan sette seg fast. Luftingen fungerer fortsatt, men med nedsatt effektivitet. Mange kunder kommer med tilbakemeldinger på at det er nedsatt oksygenspredning etter et eller to år gjennom sine prøver av vannet. Flere tegner derfor en serviceavtale fra start.


Rengjøring, tilsyn og justeringer inngår i grunnavtalen. Vi tilpasser tilsammen avtalen etter deres forutsetninger og behov, antall besøk per år osv.