Referanser

Nedenfor finner du informasjon om noen installasjoner. Si gjerne ifra til oss om dere vil kontakte noen av våre referansekunder, så sender vi kontaktopplysninger!

AirTurbo i NCC´s Utbedring av forurenset grunn
Ved et prosjekt for utbedring av forurenset grunn f.d. Bohus varv i Ale kommune renses et kraftig forurenset vann før det slippes ut i Göta elv. Ettersom Gøteborgs drikkevann ligger nedenfor saneringområdet, stilles det svært høye krav på det rensede vannet.

Lufting i basseng med Airturbo var ett viktig steg prosessen innen vannet pumpes videre til påfølgende rensesteg.
 

Karlstads Energi AB
Installerte fire Airturbo 101 i sin sigevannsdam ved Djupdalen i 2005. Siden installasjonen av lufterne har SWECO tatt prøver hver måned. Oksygennivået under prøveperioden ligger mellom 5.4 og 9.2 mg/L. Elvene ligger på 2049-23640 m3/måned, ammonium nitrogen 49-130 mg/l. Resultatet viser at lufterne klarer å holde et tilferdstillende oksygennivå til tross for et veldig redusert vann. Ved beregning av oksidasjon av BOD7 og oksidasjon til nitrat viser at de tre lufterne har tilført minst 160g O2/time.


SCA Graphic Sundsvall AB, Ortviken
Installerte tre Airturbo 101 i sin utjevningsmagasin våren 2002 pga luktproblem (sulfid formering). Magasinet er på fire hektar med en daværende dybde på 3-4m (150000m3). Rapport fra SWECO VIAK viser at oksygentæringen i vannet ligger å 7mg/l i timen. En overslagsberegning viser at lufterne gir 350g O2/time for å holde nullnivå, og betydelig mer for å kunne forbedre miljøet – som har forekommet. Idag har dammen blitt fylt igjen til den grad at kun en lufter fortsatt anvendes, noe som fungerer utmerket.
 

15 år i bransjen


Våre luftere har vært på markedet i mange år.

Våre kunder er blant annet kommuner, renholdsbedrifter, saneringsbedrifter og fiskeopprettere.

Vi har kompetanse på utvikling, produksjon, analyse og behovsberegning.

 

Miljødirektoratet

"Høsten 2014 gjennomførte fylkesmennene i samarbeid med Miløjdirektoratet en tilsynsaksjon på aktive og nedlagte avfallsdeponier med tillatelser fra Fylkesmannen. I aksjonen ble det kontrollert 90 deponier. Hovedtema for kontrollene var sigevann, deponigass og mottakskontroll. Resultatene viste en forbedring i forhold til tidlgiere aksjoner, og størst forbedring var det for håndtering av sigevann."

Les hele saken hos Miljødirektoratet og last ned rapporten her.

Bilder fra installasjonene:

Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.