Skruepresse

Skruepresse

Avvanning av slam med et stort antall forskjellige fremgangsmåter kan benytte en Skruepresse. Pressen markedsføres av Eden Aquatech, og utmerker seg gjennom at de kan behandle slam med tørrstoffinnhold så lavt som 0,5% med et meget lavt energiforbruk.

Bruk av skruepresse er det naturlige valget av teknikk til eksempel flotasjon eller sedimentering der tørrstoffinnholdet kan økes opp til 20%. Dette minimerer den totale kostnadden for slamhåndtering betraktelig.

Skruepressen opererer på blandede polymer til oppslammingen, som resulterer i dannelse av "slamflokker". DIsse flokkene går deretter inn i pressen der flokkene avvannes og presses. Det pressede slammet samles opp og resirkulerer vann tilbake til prosessen.

Systemet finnes med kapasitet på 0,5 kg tørrstoff/time - 300 kg tørrstoff/time. Pilotanlegg med kapasitet opptil 10 kg tørrstoff/time kan leies i kortere perioder.