Flotasjon

Flotasjon er en velkjent og utprøvd teknologi for fjerning og oppsamling av partikler i vann.

Prosessen foregår i et flotasjons-kar, som vannet strømmer gjennom.
Mikroskopiske bobler blandes med avløpsvannet. Boblene kan sette seg på partiklene og dermed føre disse opp til overflaten for deretter og renses av. Avløpsvannet er flokkulert før flotasjonsprosessen slik at en større andel av vannforurensingen kommer på partikulær form og små partikler samles til en større flokk.

Fordelen ved flotasjon er at prosessen ikke kan tettes med partikler og at prosessen ikke stopper på grunn av rensing og service.