Flokkulering

Et effektivt renseanlegg er avhengig av et effektivt partikkelfjerning . Ved å flokkulere partiklene i vannet og danne større agglomerater av flokker og disse kan lett fjernes i et påfølgende separasjonsteknologi .

Eden Aquatech i samarbeid med Bio-Aqua har mange års erfaring i skredder en flokkuleringsløsning til kundens spesifikke formål - enten det er for fjerning av spesifikke tungmetaller fra sigevann eller fjerning av små mengder olje før utslipp - så vi satt sammen en god løsning. Flokkuleringen kan enten være basert på dosering av en polymer eller et flokkuleringsmiddel - flokkuleringsmiddelet eller kan dannes på stedet ved anvendelse av elektroflokulasjon.

Eden Aquatech og Bio-Aqua leverer hele løsningen, fra tørpolymer til elektroflokulasjon og har laboratoriefasiliteter å teste ulike typer vann og flokkuleringsmidler.