RV2 – NY ENERGIEFFEKTIV LUFTER

Turbinteknikken som vi har utviklet i den seneste tiden har en ekstrem høy luftflyt ned i vannet, 14.5 liter i sekundet med 3.0 kW motor. Spredningen av oksygenet er også bra som illustrert på bildene ovenfor.

Airturbo RV2 kan installeres på flere ulike steg i renseprosessen. Den kan for eksempel plasseres i det siste bassenget i ett stabiliseringssystem for sluttbehandling før avløpsvann slippes ut i miljøet. Den kan også plasseres i det første bassenget for å få fart på lufteprosessen. Etter nøye utregning av kapasitetsbehov kan Airtubro RV2 hjelpe aerobe angripere å oppløse faste gjenstander som har sunket til bunnen av første bassenget. Slike tiltak kan redusere, eller i beste fall fjerne behovet for mudring av bassenget.

Airturbo RV2 fungerer også bra i systemer der avløpsvann behandles nære der det skapes. For eksempel store septiske tanker og biofilter. Andre eksempler på bruksområder er sigevann, sjøer, overvann, avløpsvann osv.

Airturbo RV2 er kostnadseffektiv, og spesielt effektiv i tertiære rensesystem hvor vannet slippes ut i miljøfølsomme økosystemer. Slike vann må i noen tilfeller desinfiseres kjemisk før det kan slippes ut i en strøm eller grunnvannssone for jordbruksformål.  Takket være sin unike utforming kan Airtubro RV2, i likhet med andre Airturbo modeller, monteres med en spesiell anordning som kobles til gass eller andre tilsettingsbeholdere.  Tilsetningstoffet suges inn ved hjelp av vakuum som skapes av motoren, og deretter spredes det rundt i vannet sammen med den atmosfæriske luften.