Produkter

Samtlige modeller er bygget på en solid konstruksjon av rustfritt stål og er flytende. Ulike modeller er tilpasset ulike dyp og strømninger.

101 er en lufter med kraftig motor med god oksygentilførsel og spredning.

201 er en flytende konstruksjon kun for omrøring.

RV2 er en høykapasitets turbin-lufter med motoren ovenfor vannyten for enklere service.

Bluekeeper er en mindre variant for veldig grunt vann. Lyddemping og diskre flyteelement som tilvalg.

Flotasjon er en velkjent og utprøvd teknologi for fjerning og oppsamling av partikler i vann.