Nyheter

Flytende Bioreaktor - FBR1®
Eden Aquatech's nye flytende bioreaktor er nå tilgjengelig for bestilling. Trykk her for mer informasjon.

 

Avfallskonferansen 2015
Eden Aquatech's andre avfallskonferanse er nå fullført og vi vil takke alle for besøk i vår modul. Vi møtte mange besøkende som viste stor interesse for vår flotasjon, flytevegger og Airurbo RV2 lufter. Messen holdt til ved Avfallsnorges konferanse i Romerike (Gardermoen) og hadde mer enn 1000 besøkende og 80 utstillere. 

Det har vært en vellykket messe, med stor interesse for våre produkter. Vi ser fram til ett utviklende år med nye muligheter for å hjelpe enda flere kunder til et rent sigevann, sier Svend Kofod Petersen, daglig leder i Eden Aquatech.

Har du noen spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Svend for en fordypende presentasjon av Eden Aquatech's system for sigevann, så er du velkommen til å ta kontakt via post@edenaquatech.no eller 906 11 271.