Energirådhuset
Eden Aquatech AS
2240 Magnor
Norge
 

Eden Aquatech utvikler og produserer overflateluftere for oksygenfattige vannmiljøer.

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi også prosjektere og ferdigstille komplette anlegg for rensing og oppsamling av overvann, sigevann, prosessvann og avløpsvann.

Eden Aquatech's virksomhetområde  er kommuner, industrien, aquakultur,
renovasjonsselskaper og golfanlegg.
 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og konsultasjon eller se vår Facebook.